Belgian TGNB study

Logo website tgnbstudy.be

OVER HET ONDERZOEK

De Belgian TGNB Study 2024 is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Transgender Infopunt, gevestigd in het Universitair Ziekenhuis Gent, in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

Doel

Dit derde nationale onderzoek heeft als doel na te gaan hoe de leefsituatie van transgender en/of gender non-binaire personen er vandaag uitziet en hun ervaringen met discriminatie in de voorbije 2 jaar in kaart te brengen.  

In 2007 en 2017 organiseerde het IGVM reeds twee grootschalige onderzoeken naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of non-binaire personen in België. De resultaten van het huidige onderzoek zullen vergeleken worden met de resultaten van de eerdere studies uit 2007 en 2017.

VRAGENLIJST

Het Transgender Infopunt heeft de vragenlijst ontwikkeld in samenspraak met het begeleidingscomité(*).

(*) Het comité bestaat uit de opdrachtgever, het onderzoeksteam, academici en vertegenwoordigers van middenveldorganisaties actief in het veld van gender- en seksuele diversiteit.

Voor wie

De vragenlijst is specifiek bedoeld voor transgender en/of gender-non-binaire personen vanaf 15 jaar die in België wonen

Met transgender en gender non-binaire personen bedoelen we iedereen die zich identificeert als transgender, trans man, trans vrouw, non-binair, genderfluïde, agender, bigender, polygender, persoon die aan cross-dressing/travestie doet, of andere gerelateerde termen die men gebruikt om zichzelf te omschrijven. Ook wie nog twijfelt aan hun genderidentiteit kan de vragenlijst invullen.  

Onderwerpen

In de vragenlijst worden vragen gesteld over verschillende onderwerpen, zoals:

  1. Identiteit en leefwijze 
  2. Officiële documenten (bv. ervaringen met wijziging van voornaam en/of geslachtsregistratie)
  3. Ervaringen met transgenderzorg 
  4. Sociaal welzijn 
  5. Rechten en ervaringen met discriminatie (bv. op je werk, school, gezondheidszorg, thuis, …)
  6. Achtergrondinformatie  
  7. Stressoren en veerkracht

duur

De anonieme vragenlijst kan ingevuld worden in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten. Je kan ook een deel van de vragenlijst invullen, opslaan en later verder invullen. 

Ervaar je problemen bij het invullen van de vragenlijst? Neem gerust contact op met het onderzoeksteam: onderzoek@transgenderinfo.be

Resultaten

Op basis van de resultaten worden beleidsaanbevelingen geformuleerd om de situatie van transgender en gender non-binaire personen in België te verbeteren.  

De publicatie van de resultaten staat gepland voor eind 2024. 

Scroll naar boven